XV edycja konferencji w Słubicach – panel szwajcarski

W trakcie kolejnej, XV konferencji „Europa XXI wieku”, która odbędzie się 5 i 6 lutego 2015 r. w Słubicach, zorganizowany zostanie, po raz kolejny, osobny, „szwajcarski panel”. Honorowy patronat nad nim objęła Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce. Gościem specjalnym będzie Pan Minister Martin Michelet, który wygłosi mowę inauguracyjną. Po panelu odbędzie się natomiast ciekawa debata – „Co z tym frankiem?”, na temat obecnej sytuacji ekonomicznej, na którą wpływ ma szwajcarska polityka finansowa.

Serdecznie zapraszamy do Słubic!

Program i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej konferencji: www.europa21.edu.pl/program-konferencji