Publikacje

[table width ="100%" style ="table-striped table-hover" responsive ="false"] [table_head] [th_column][/th_column] [th_column]Autor[/th_column] [th_column]Tytuł[/th_column] [th_column]Link[/th_column] [/table_head] [table_body] [table_row]

[row_column][/row_column] [row_column]Marcin Rachwał (red.)[/row_column] [row_column]Współczesne oblicza władzy polityczne. Wybrane zagadnienia[/row_column] [row_column]Pobierz (PDF)[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column][/row_column] [row_column]Beata Pająk-Patkowska, Marcin Rachwał (red.)[/row_column] [row_column]Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues[/row_column] [row_column]Pobierz (PDF)[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]m-rachwal-okladka[/row_column] [row_column]Marcin Rachwał (red.)[/row_column] [row_column]Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej[/row_column] [row_column]Pobierz (PDF)[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]m-rachwal-okladka[/row_column] [row_column]Marcin Rachwał[/row_column] [row_column]Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne – praktyka – perspektywy rozwoju[/row_column] [row_column]Pobierz (PDF)[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]oklbranecki-150x150[/row_column] [row_column]Tadeusz Branecki[/row_column] [row_column]System konstytucyjny kantonu Argowia[/row_column] [row_column]Zobacz więcej[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]oklnitszke-150x150[/row_column] [row_column]Agnieszka Nitszke[/row_column] [row_column]Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych.
Studium porównawcze
[/row_column] [row_column]Zobacz więcej[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]Liech-Kozbial-150x150[/row_column] [row_column]Krzysztof Koźbiał[/row_column] [row_column]System polityczny Księstwa Liechtensteinu[/row_column] [row_column]Zobacz więcej[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]horyzonty-sporu-150x150[/row_column] [row_column]Tomasz R. Szymczyński[/row_column] [row_column]Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej[/row_column] [row_column]Zobacz więcej[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]tomczyk-150x150[/row_column] [row_column]Michał Tomczyk[/row_column] [row_column]Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej[/row_column] [row_column]Zobacz więcej[/row_column] [/table_row] [table_row]

[row_column]MMK1-150x150[/row_column] [row_column]Magdalena Musiał-Karg[/row_column] [row_column]Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej[/row_column] [row_column]Przeczytaj w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (PDF)[/row_column]

[/table_row] [/table_body] [/table]