O nas

Powołanie grupy badawczej „Inicjatywa Helwecka” jest owocem panelu „Szwajcaria i Unia Europejska. Punkty odniesienia, doświadczenia współpracy i wyzwania w XXI wieku” zorganizowanego w ramach konferencji „Europa 21 wieku, Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość” (7-8 lutego 2013 r., Collegium Polonicum). Honorowy patronat nad panelem objął Ambasador Szwajcarii – Lukas Beglinger. Ambasadora reprezentowała pani Chantal Moser, która wygłosiła referat zatytułowany „Relations between the Switzerland and the EU – the main aspects”  (Stosunki między Szwajcarią i Unią Europejską – najważniejsze aspekty). Panelowi towarzyszyła wystawa pt. „Demokracja Bezpośrednia w Szwajcarii”.

Program całego panelu można pobrać w tym miejscu

Celem działań Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami ww. zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym, których tematyka związana byłaby z szeroko rozumianą polityką szwajcarską. Zamierzeniem naukowców zaangażowanych w prace „Inicjatywy Helweckiej” jest również prowadzenie badań o ponadnarodowym charakterze.