O grupie badawczej

O nas

Powołanie grupy badawczej „Inicjatywa Helwecka” jest owocem panelu „Szwajcaria i Unia Europejska. Punkty odniesienia, doświadczenia współpracy i wyzwania w XXI wieku” zorganizowanego w ramach konferencji „Europa 21 wieku, Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość” (7-8 lutego 2013 r., Collegium Polonicum). Honorowy patronat nad panelem objął Ambasador Szwajcarii – Lukas Beglinger. Ambasadora reprezentowała pani Chantal Moser, która wygłosiła referat zatytułowany „Relations between the Switzerland and the EU – the main aspects”  (Stosunki między Szwajcarią i Unią Europejską – najważniejsze aspekty). Panelowi towarzyszyła wystawa pt. „Demokracja Bezpośrednia w Szwajcarii”.

Program całego panelu można pobrać w tym miejscu

Cel grupy

Celem działań Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami ww. zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym, których tematyka związana byłaby z szeroko rozumianą polityką szwajcarską. Zamierzeniem naukowców zaangażowanych w prace „Inicjatywy Helweckiej” jest również prowadzenie badań o ponadnarodowym charakterze.

Członkowie

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM)

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (UAM)

Prof. nzw. dr hab. Agnieszka Stępkowska (SAN)

Prof. dr hab. Tomasz R. Szymczyński (UAM)

Dr Marcin Rachwał (UAM)

Dr Krzysztof Duda (UAM)

Dr Marcin Łukaszewski (UAM)

Dr hab. Magdalena Ratajczak (UWr)

Dr Krzysztof Koźbiał (UJ)

Dr Michał Tomczyk (University of Lucerne)

Dr Tadeusz Branecki (WSSMiKS, Chełm)

Dr Katarzyna Krzywińska (KUL)

Dr Agnieszka Nitszke (UJ)

Dr Magdalena Perkowska (UwB)

Dr Ewa Myślak (UJ)

Dr hab. Elżbieta Kużelewska (UwB)

Dr hab. Andrzej Porębski (UJ)