Członkowie

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM)

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (UAM)

Prof. dr hab. Krzysztof Koźbiał (UJ)

Prof. dr hab. Elżbieta Kużelewska (UwB)

Prof. dr hab. Andrzej Porębski (UJ)

Prof. dr hab. Agnieszka Stępkowska (US)

Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź (UWr)

Prof. dr hab. Tomasz R. Szymczyński (UAM)

Dr Tadeusz Branecki (WSSMiKS, Chełm)

Dr Krzysztof Duda (UAM)

Dr Katarzyna Krzywińska (KUL)

Dr Marcin Łukaszewski (UAM)

Dr Ewa Myślak (UJ)

Dr Agnieszka Nitszke (UJ)

Dr Magdalena Perkowska (UwB)

Dr Marcin Rachwał (UAM)

Dr hab. Magdalena Ratajczak (UWr)

Dr Michał Tomczyk (University of Lucerne)