Members

Członkowie

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM)

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (UAM)

Prof. nzw. dr hab. Agnieszka Stępkowska (US)

Prof. dr hab. Tomasz R. Szymczyński (UAM)

Dr Marcin Rachwał (UAM)

Dr Krzysztof Duda (UAM)

Dr Marcin Łukaszewski (UAM)

Dr hab. Magdalena Ratajczak (UWr)

Dr hab. Krzysztof Koźbiał (UJ)

Dr Michał Tomczyk (UŁ)

Dr Tadeusz Branecki (WSSMiKS, Chełm)

Dr Katarzyna Krzywińska (KUL)

Dr Agnieszka Nitszke (UJ)

Dr Magdalena Perkowska (UwB)

Dr Ewa Myślak (UJ)

Dr Elżbieta Kużelewska (UwB)