Kontakt

Grupa Badawcza Inicjatywa Helwecka

dr Magdalena Musiał-Karg – koordynator

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

ul. Umultowska 89a

61-614 Poznań