Koniec polskiego muzeum w Szwajcarii?

Jak informuje Rzeczpospolita, polskie muzeum w Rapperswilu, jedyne w Szwajcarii, musi zostać przeniesione. Nie doszło do porozumienia w kwestii przedłużenia okresu dzierżawy. Na decyzję niewątpliwe wpływ ma negatywna kampania zrzeszenia „Pro Schloss”, które zaproponowało utworzenie w zamku szwajcarskiego muzeum. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez mieszkańców w drodze demokracji bezpośredniej.

– Wprawdzie ostateczną decyzję muszą podjąć w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy gminy, ale wydaje się to już przesądzone – dodaje dyrektor Buchmann.

Przewiduje ona, że placówka ta będzie musiała się wyprowadzić z zamku w ciągu około dwóch lat. Gdzie zostaną przeniesione zbiory? Na razie nie wiadomo. – Jest to muzeum prywatne, zarządzane przez polsko – szwajcarskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswil, to ono będzie poszukiwało nowego miejsca dla zbiorów – dodaje dyrektorka.

(…)

Muzeum polskie w zamku w Rapperswilu jest obecne, z krótkimi przerwami, od ponad 140 lat. Miejsce to od lat kojarzone jest z polską emigracją. Placówka ta została założona w 1870 roku przez Władysława hr. Broel – Platera, przez lata gromadzone były tam dzieła sztuki. W zamku tym mieszkali znani Polacy, np. pod koniec dziewiętnastego wieku przez cztery lata tworzył tam pisarz Stefan Żeromski.

Więcej informacji: Szwajcarzy nie chcą polskiego muzeum