Prof. Tadeusz Wallas został prorektorem UAM, prof. Magdalena Musiał-Karg prodziekanem WNPiD

Bardzo miło nam poinformować, że prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas został prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczasowy Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w kadencji władz rektorskich 2016-2020 odpowiedzialny będzie za kwestie kadr i finansów.

Drugą bardzo miłą informacją jest wybór koordynatorki naszej Grupy Badawczej, prof. UAM dr hab. Magdaleny Musiał-Karg na funkcję prodziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy!