Konferencja „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, która organizowana jest przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakładem Systemów Politycznych, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupą Badawczą „Inicjatywa Helwecka”.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Będzie ona sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno  w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

W programie konferencji przewidziano również wyjazd studyjny do Neuzelle (Niemcy, w planach spotkanie z lokalnymi politykami, zwiedzanie dawnego opactwa Cystersów, w ramach którego funkcjonuje zabytkowy browar).

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

Zaproszenie
Zaproszenie