Panel szwajcarski w Słubicach!

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” oraz Collegium Polonicum w Słubicach mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w panelu zatytułowanym

Wyzwania polityki zagranicznej i obrony Szwajcarii
wobec problemu neutralności w XXI wieku

Niniejszy panel jest organizowany w ramach XV międzynarodowej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, która zaplanowana jest na 5-6 lutego 2015 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Uczestnikami panelu uczestnikami będą naukowcy i praktycy reprezentujący zarówno polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, politycy oraz inni zainteresowani sprawami Szwajcarii i jej miejsca w zjednoczonej Europie.

Głównym celem panelu Wyzwania polityki zagranicznej i obrony Szwajcarii wobec problemu neutralności w XXI wieku jest przyjrzenie się problemowi neutralności tego państwa w perspektywie prowadzonej przez niego polityki zagranicznej i obrony, a także analiza implikacji z tego wynikających.

Od kiedy w 1813 roku rząd Szwajcarii ogłosił neutralność, a dwa lata później kongres wiedeński ogłosił i zatwierdził akt wieczystej neutralności, Konfederacja pozostaje podmiotem neutralnym. Nie mogło to pozostać bez wpływu na prowadzoną przez Szwajcarię politykę zagraniczną i obrony. Podczas I i II wojny światowej Konfederacja pozostawała państwem neutralnym. Przez lata była poza strukturami organizacji międzynarodowych, np. takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (przystąpiła dopiero 10 września 2002 roku po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością – 52% głosów), co jednak jednocześnie nie oznaczało całkowitego wyłączenia się w rozwiązywanie problemów międzynarodowych. Od roku 1921 była członkiem Ligi Narodów, której udzieliła siedziby w Genewie, a od 1963 roku jest państwem członkowskim Rady Europy. Szwajcaria jest też członkiem-założycielem (1960) Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Jednocześnie na mapie Europy Zachodniej Szwajcaria jest jednym z niewielu państw, które nie należą do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, a do strefy Schengen przystąpiła jako jedno z ostatnich państw zachodnioeuropejskich.

Nie pozostaje wątpliwości, że specyfika szwajcarskiego systemu politycznego, na który składają się m.in. kolegialna głowa państwa, federalna struktura państwa, szczególna rola instytucji demokracji bezpośredniej, a także neutralność – ma swój wpływ na kształtowaną przez rząd politykę zagraniczną i obrony. Od początku XXI wieku Szwajcarzy wypowiadali się w referendach na chociażby takie tematy jak: akcesja ich państwa do Unii Europejskiej (2001) i strefy Schengen (2005), czy określenia kwestii przepływu osób (2009 i 2014). Pomimo pozostawania państwem neutralnym, a może właśnie z tego powodu, Szwajcaria jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw w Europie. W 2014 roku Szwajcarzy wypowiadali się pośrednio również i w tej kwestii: opowiedzieli się przeciwko wydaniu 3,5 miliarda dolarów na zakup dwudziestu dwóch samolotów wielozadaniowych JAS 39E Gripen.

Celem panelu jest odpowiedź na pytania dotyczące wpływu neutralności szwajcarskiej na prowadzoną przez Helwetów politykę zagraniczną i obrony. Zamierzeniem badawczym jest również próba odpowiedzi na pytanie o cele polityki szwajcarskiej, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Panel podzielony będzie na dwie części: pierwsza anglojęzyczna, a druga w języku polskim.

Zgłoszenia do udziału w panelu prosimy wypełniać do 23 grudnia 2014 r. na stronie internetowej konferencji http://europa21.edu.pl/ (zakładka Formularz zgłoszeniowy – w uwagach proszę wpisać „panel szwajcarski”)

Koszt udziału w konferencji wynosi 450 PLN. Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na konto: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 (w tytule wpłaty wpisując treść: „K00000185 + nazwisko i imię Uczestnika” do dnia 12 stycznia 2015 r.

Informację o programie, sposobie dojazdu do Słubic i miejscu zakwaterowania prześlemy do 20 stycznia 2015 r.

Organizatorzy panelu

dr hab. Magdalena Musiał-Karg
mgr Marcin Łukaszewski

Miejsce konferencji: Collegium Polonicum, 69-100 Słubice ul. T. Kościuszki 1

E-mail: europa21@inpid.amu.edu.pl

Załączniki:

pdf-icon
Panel szwajcarski