Sprawozdanie z Konferencji „Niemcy, Austria, Szwajcaria na arenie międzynarodowej”

Międzynarodowa konferencja naukowa

Niemcy, Austria, Szwajcaria na arenie międzynarodowej
Polityka – Kultura – Gospodarka

Łódź, 25-26 października 2013 r.

W dniach 25-26 października 2013 Katedra Badań Niemcoznawczych UŁ, już po raz trzeci, zorganizowała konferencję naukową, poświęconą krajom niemieckiego obszaru językowego, do udziału w której organizatorzy zaprosili badaczy z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Celem tegorocznej konferencji było omówienie funkcjonowania Niemiec, Austrii i Szwajcarii w otoczeniu międzynarodowym, zarówno na płaszczyźnie politycznej, kulturowej jak i gospodarczej. Na zaproszenie odpowiedziało kilkunastu badaczy m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN (Warszawa) oraz Instytutu Zachodniego. Co najważniejsze, wśród nich znalazły się także osoby skupione wokół grupy badawczej Inicjatywa Helwecka. Z myślą o nich organizatorzy przygotowali dwa osobne panele, poświęcone wyłącznie problematyce szwajcarskiej.  W trakcie obrad poruszano kwestie związane z naturą systemu ustrojowego Szwajcarii, m.in. demokracji bezpośredniej, wyboru władz federalnych, a także jej funkcjonowania na arenie międzynarodowej, zarówno w obszarze teorii jak i praktyki politycznej. Interesujące referaty skłoniły uczestników do dyskusji, stając się tym samym dobrym punktem wyjścia do dalszych rozważań, zarówno w trakcie obrad jak i późniejszych rozmów kuluarowych. Z całokształtem rozważań zawartych w wygłoszonych referatach będzie można się zapoznać w tomie pokonferencyjnym, którego publikacja planowana jest na jesień 2014 r.

Warto zaznaczyć, iż gościem specjalnym łódzkiej konferencji był J.E. Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii w Polsce, który przedstawił interesujący wykład na temat priorytetów i wyzwań szwajcarskiej polityki zagranicznej. Uzupełnieniem jego wystąpienia była prezentacja najnowszej książki pt. „Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 roku. Publikacja została w całości sfinansowana przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej konferencji, mając jednocześnie nadzieję, iż łódzkie spotkania na stałe wpiszą się w kalendarz spotkań badaczy, których zainteresowania skupione są wokół problematyki szwajcarskiej.  Tymczasem czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie Inicjatywy Helweckiej, które odbędzie się 5 grudnia w  Poznaniu. Zapowiada się niezwykle interesująco, a zatem do zobaczenia!