Relacja z seminarium naukowego we Wrocławiu

W czwartek 12 czerwca 2014 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” pt. Swiss Sonderfall. Rozważania nad ustrojem politycznym, neutralnością, polityką zagraniczną i mediami w Szwajcarii. Gościem honorowym był Minister z Ambasady Szwajcarii w Polsce – Martin Michelet.

Było to już kolejne seminarium organizowane przez badaczy „Inicjatywy Helweckiej” (poprzednie odbyło się 5 grudnia 2013 roku w Poznaniu), którego celem jest prezentacja aktualnych badań oraz konsolidacja badaczy różnych dyscyplin zajmujących się problematyką szwajcarską w Polsce.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie dr hab. Magdaleny Musiał-Karg z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,pt. When the demos shape the politics of the canton. Someremarks on popular assembly in Switzerland, która zaprezentowała między innymi wyniki badań prowadzonych podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii w maju 2014 roku.

Następnie Minister Martin Michelet wygłosiłreferat pt.: Direct Democracy in Switzerland: Are the people always right?

Cykl wystąpień w języku polskim rozpoczął dr Krzysztof Koźbiał z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat: Wpływu szwajcarskich rozwiązań ustrojowych na system polityczny Lichtensteinu. Następnie dr Maciej Aleksandrowicz z Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentował referat pt. Konstytucyjne gwarancje wolności informacji oraz pozycji środków masowego przekazu w Konfederacji Szwajcarskiej.Na koniec dr Dariusz Komorowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił referat pt.:Szwajcaria – przypadek szczególny? Rozważania nad hymnem Szwajcarii. Moderatorem dyskusji była dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnie członkowie Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” spotkali się z Ministrem Martinem Micheletem i rozmawiali na temat kolejnych projektów i spotkań grupy.