Magdalena Musiał-Karg

Magdalena Musiał-Karg – Assistant Professor at the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznań. Specializes in fields connected with direct democracy and implementation of modern technologies into voting processes (e-voting). The author’s scholarly and research interests focus also on the issues connected with the political participation, role of women in politics and transborder cooperation on the borderline of Poland and Germany.

E-mail: magda.musial@interia.pl; magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Education, awarded diplomas, academic degrees

Magdalena Musiał-Karg has graduated from two faculties: political sciences and management and marketing. She completed her bachelor’s degree studies in political sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań and in 2002 defended her BA dissertation entitled: „Referendum w systemie demokracji bezpośredniej Szwajcarii” (A referendum in Switzerland’s system of direct democracy) and written under the supervision of dr Tadeusz Wallas. In 2002 she took up post-bachelor master’s degree studies at the faculty of Master of European Political Studies/Political science, conducted at two universities: Adam Mickiewicz University in Poznań and European University Viadrina in Frankfurt on the Oder. She completed her master’s degree studies with the defence of my MA dissertation entitled: „The role of referendum institution in the European integration process” written under the supervision of Prof. Timm Beichelt (EUV), and in June 2004 she was awarded a master’s diploma at Adam Mickiewicz University in Poznań. Concurrently with the political science, she was completing her master’s degree course in management and marketing at the University of Zielona Góra. She graduated in June 2003, defending her MA dissertation entitled: „Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w stowarzyszeniu z Unią Europejską” (Opportunities and threats for the Polish agriculture in association with the European Union) written under the supervision of dr hab. inż. Magdalena Graczyk, professor at the University of Zielona Góra.

In October 2003 she started my doctoral studies at Adam Mickiewicz University in Poznań under a scholarship programme Europa Fellows II financed by Bundesministerium für Bildung und Forschung (the Federal Ministry of Education and Research) in Germany. After completing the Europa Fellows programme, for the period from June 2006 to January 2007 she was granted a doctoral scholarship under the Osteuropa programme financed by Katholischer Akademischer Ausländer Dienst. I defended my doctoral dissertation entitled: „Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej w państwach europejskich” (A referendum as an institution of direct democracy in European countries), written under the supervision of prof. dr hab. Andrzej Stelmach, on 29 January 2007, and she was awarded doctor’s degree in humanistic sciences in the field of political science.

On February 10th, 2014 she was granted a habilitation degree for the scinetfic achievement: Determinants and consequences of using electronic voting in contemporary democracy

[more information in english – press here]

Magdalena Musiał-Karg – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka w ramach programów:  Europa Fellows oraz KAAD. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą. Opublikowała m.in. Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań 2012.

E-mail: magda.musial@interia.pl; magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • demokracja bezpośrednia
 • e-demokracja
 • e-voting
 • systemy polityczne

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Musiał-Karg M., Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM 2012.
 2. Musiał-Karg Magdalena, Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013 – w druku

 Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet. Przykład Szwajcarii, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4/2012.
 2. Musiał-Karg M., Electronic democracy and its organization – a revolution or a modernization? The example of e-voting, “Politbook”, nr 2/2012.
 3. Musiał-Karg M., Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, “Polish Political Science Yearbook” 2012.
 4. Musiał-Karg M., Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, “Polish Political Science Yearbook” 2012.
 5. Musiał-Karg M., The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), “Athenaeum. Polish Political Science Studies”, nr 29/2011.
 6. Musiał-Karg M., Internetowe głosowanie w Estonii na przykładzie wyborów w latach 2005- 2009, „Przegląd Politologiczny” nr 3/2011.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku obcym:

 1. Musiał-Karg M., Switzerland’s German and Italian “Islands” – Büsingen and Campione d’Itàlia, [w:] European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, red. J. Jańczak, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin 2012.
 2. Musiał-Karg M., The Political Market and the Application of the Internet, [w:] EDEM2011. Proceedings of the 5th Conference on Electronic Democracy 2011, red. A. Prosser, Austrian Computer Society, Vienna 2011.
 3. Musiał-Karg M., E-voting (as a form of E-democracy) in the European Countries, [w:] Explorations in eGovernment & eGovernance. Volume 2: Selected proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, red. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, The International Satellite and Cable Operator (TURKSAT) and Social Sciences Research Society (SoSReS), Antalya 2010.

 Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w obliczu zastosowania nowych technologii, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013 – w druku
 2. Musiał-Karg M., Prawa wyborcze oraz reprezentacja kobiet w organach legislatywy i egzekutywy w Szwajcarii, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni regionów Europy, red. M. Dajnowicz, Białystok 2013 – w druku
 3. Musiał-Karg M., Elektroniczna demokracja w Szwajcarii na przykładzie e-głosowań referendalnych w wybranych kantonach i gminach, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, UMCS, Lublin 2012.
 4. Musiał-Karg M., Kobiety w przestrzeni politycznej Szwajcarii, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni publicznej i prywatnej, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, E. Kania, J. Kałużna, WNPiD UAM 2012.
 5. Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] Demokracja Bezpośrednia Wymiar Globalny i Lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, UMCS, Lublin 2010.
 6. Musiał-Karg M., E-voting jako nowa forma uczestnictwa obywateli w procesach wyborczych. Doświadczenia wybranych państw europejskich [w:] Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, WNPiD UAM, Poznań 2010.
 7. Musiał-Karg M., Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiązań szwajcarskich na tle innych państw federalnych, [w:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Dante, Kraków-Nowy Sącz  2009.
 8. Musiał-Karg M., Kształtowanie demokracji partycypacyjnej na przykładzie kantonów i gmin w Szwajcarii, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, UMCS, Lublin 2008.

Projekty badawcze

Projekt o numerze NN116451040 pt. Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Czy nowy wymiar demokracji bezpośredniej? realizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.