Tadeusz Branecki

Tadeusz BraneckiTadeusz Branecki – Dziekan Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu w Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu. Specjalizuje się w tematyce historii i ustroju Konfederacji Szwajcarskiej i tworzących ją kantonów. Autor wielu publikacji związanych tematycznie z kantonami i Konfederacją Szwajcarską, w szczególności dotyczących ustroju kantonów, Sądu Federalnego, Landsgemeinde i referendów (zwłaszcza dotyczących zakazu budowy minaretów).

E-mail: brantade@o2.pl

Zainteresowania badawcze:

 • historia ustroju
 • system konstytucyjny
 • Konfederacja Szwajcarska

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. System konstytucyjny kantonu Argowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2013
 2. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Konfederacja Szwajcarii, red. T. Branecki, M. Gołoś, K. Krzywińska, Toruń 2014 r.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Udział Zwingliego w życiu polityczno-prawnym XVI wiecznego Zurychu i jego wpływ na wybuch wojen religijnych (kappelskich) [w:] „Zamojskie Studia i Materiały”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, zeszyt 1/2001, Zamość 2001r., s. 75-86,
 2. Powstanie i rozwój Sądu Związkowego Konfederacji Szwajcarskiej (1848-1893) [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, tom II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003r., s. 43-52,
 3. Rozwój instytucji referendum w szwajcarskim systemie prawnym [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, tom III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004r., s. 49-57;
 4. Organizacja i zasady działania Sądu Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej [w:] „Prawo i Polityka” Nr 1(2) 2010, Lublin 2010r., s. 205-215;
 5. Organizacja i zasady działania Federalnego Sądu Karnego Konfederacji Szwajcarskiej, „Krakowskie Studia Małopolskie” vol. XIV, Nr 14/2010, Kraków 2010r., s. 36-46;
 6. Szwajcarskie referendum „STOP MINARETOM” – podstawa prawna, wyniki i skutki, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” Nr 32/2011, s. 174-188;
 7. System ustrojowy Appenzell Innerrhoden, „Niemcy-Austria-Szwajcaria” Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego”, tom V, 2012, s. 219-228;
 8. Zakaz budowy minaretów w Szwajcarii – punkt zapalny konfliktu ze społecznością muzułmańską, „Wschodnioznawstwo 2012”, s. 103-116;
 9. System ustrojowy kantonu Argowia, „Prawo i Polityka”, Tom 4/2012, s. 169-180.
 10. Powstanie i rozwój Konfederacji Szwajcarskiej w latach 1291-1515, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr XIX, Lublin 2013, s. 83-99.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Współczesne bariery funkcjonowania urzędów skarbowych [w:] Współczesne problemy administracji publicznej, red. E. Olejniczak-Szałowska, Piotrków Trybunalski 2009r., s. 107-116;
 2. Płaszczyzny i przebieg konfliktu bloku wschodniego i zachodniego [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, red. E. Kużelewska i K. Stefanowicz, Toruń 2009r., s. 158-171;
 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych – kryzys funkcjonowania i potrzeba gruntownej reformy [w:] Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, red. A. Kasińska-Metryka i M. Gołoś, Toruń 2010r., s. 110-126;
 4. Podstawy prawne stosunków wzajemnych Polski i Federacji Rosyjskiej [w:] Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek i R. Mazur, Toruń 2010r., s. 203-212;
 5. Istota autonomii w Królestwie Duńskim na przykładzie Wysp Owczych [w:] „Europa regionów” red. M. Gołoś i A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011r., s. 368-384;
 6. Landsgemeinde – najstarsza instytucja demokracji bezpośredniej w Konfederacji Szwajcarskiej [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Toruń 2011r., s. 244-256;
 7. System ustrojowy kantonu Berno [w:] Polityka – kultura – społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, pod red. E. Kuczyńskiego i M. Tomczyka, Łódź 2013r., s. 145-158;
 8. System ustrojowy kantonu Bazylea – miasto [w:] Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej. Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze, red.
  E. Kuczyński, Włocławek 2013r., s. 255-272;
 9. Batalia o prawa wyborcze kobiet w Szwajcarii – casus Kantonu Appenzell Innerrhoden [w:] (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, red. M. Pataj, Toruń 2014r., s. 162-175;

Projekty badawcze

 1. Systemy ustrojowe krajów nordyckich” (2009-10) – zrealizowany w WSSMiKS Chełm;
 2. System ustrojowo-polityczny Konfederacji Szwajcarskiej” (2011-13) – realizowany w WSSMiKS Chełm;
 3. Systemy ustrojowe kantonów szwajcarskich” (2012-13) – realizowany w WSSMiKS Chełm.
 4. System ustrojowy Kantonu Argowia” (2012-13) – grant badawczy rządu Kantonu Argowia.