Michał Tomczyk

Michał Tomczyk – doktor nauk politycznych. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu LPP/Erasmus w Lucernie (Szwajcaria), Bremie i Getyndze (Niemcy), a także programu Sciex-NMSch w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Guest researcher na Politikwissenschaftliches Seminar, Universität Luzern (Szwajcaria). Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół polityki i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, w szczególności Szwajcarii, a także procesów integracyjnych w Europie. Ponadto interesuje się zagadnieniami związanymi z polityką zagraniczną państw, systemami partyjnymi, bezpieczeństwem oraz prognozowaniem. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych historii i polityce Szwajcarii, zarówno w kontekście wewnętrznym jak i relacji międzynarodowych, w szczególności z Unią Europejską.

E-mail: michal.tomczyk@uni.lodz.pl; tomczyk_michal@wp.pl

Zainteresowania badawcze:

 • polityka zagraniczna
 • integracja europejska
 • system polityczny

Wybrane publikacje

Monografie:

 1.  Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 271.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. E. Kuczyński, M. Tomczyk (red.), Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Koncepcje ośrodków opiniotwórczych w Szwajcarii wobec zjawisk integracyjnych, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, t. V, Łódź 2012, s. 203-218.
 2. Wpływ kantonów na politykę zagraniczną Szwajcarii w kontekście współpracy bilateralnej z UE, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, t. IV, Łódź 2010, s. 177-198.
 3. Współpraca bilateralna pomiędzy Szwajcarią i Unią Europejską – droga do całkowitej integracji czy sposób na jej uniknięcie? Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry  Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, t. III, Łódź 2008, s. 439-462.
 4. Działalność Obozów Uniwersyteckich podczas internowania żołnierzy polskich w  Szwajcarii w latach 1940-1945, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, t. II, Łódź 2007, s. 187-221.

 Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. Koncepcje i praktyka polityczna w polityce Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Kuczyńskiemu, Łódź 2013, s. 373-390.
 2. Polityka Szwajcarii wobec kryzysu strefy euro w okresie polskiej prezydencji, (red. S. Konopacki) Prezydencja Polski w UE. Bilans osiągnięć, Toruń 2012, s. 254-269.
 3. Berno-Bruksela. Problemy i wyzwania we wzajemnych relacjach. Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX / XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2012, s. 213-237.
 4. 4. Wpływ integracji europejskiej na demokrację bezpośrednią w Szwajcarii, Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 361-378.

 Pozostałe

 1. Szwajcaria po wyborach, Monitor Wyborczy w Europie, nr 15 (grudzień 2011), s. 13-15.
 2. Szwajcaria w Unii?, Karpacki Przegląd Gospodarczy, nr 2 (15) 2012, s. 27-29.
 3. Szwajcaria wobec kryzysu w strefie Euro, Karpacki Przegląd Gospodarczy,  nr 2 (15) 2012, s.25-26.
 4. Echa Fukushimy w kraju Wilhelma Tella, Karpacki Przegląd gospodarczy, nr 1 (14) 2012, s. 10-12.
 5. Życie 2. DSP, Nasza Gazetka Nr 4-5/2010, Wyd. Tow. „Dom Polski w Zurychu”, s. 31-33.
 6. Dlaczego Szwajcarzy zagłosowali za zakazem budowy minaretów? Kurier Dyplomatyczny, nr 1, 2009 (listopad – grudzień), s. 10-13.
 7. Udział 2. Dywizji Strzelców Pieszych  w realizacji Planu Wahlena, Nasza Gazetka, nr 2 (255),  2008, s. 20-23.
 8. Początki niemieckiego liberalizmu, Masovia Mater, nr 6 (246), 2007, s.  3,6.

Projekty badawcze

Projekt badawczy SwissEU, The Determinants of decision-making process in Swiss policy towards EU, finansowany z programu Sciex-NMSch, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Projekt realizowany na Uniwersytecie w Luzernie.