Magdalena Perkowska

Magdalena Perkowska – adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendystka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria 2009). W 2011 obroniła rozprawę doktorską pt. „Kryminologiczne aspekty przestępczości granicznej cudzoziemców na wschodniej granicy Polski” zrealizowaną w ramach projektu badawczego promotorskiego  Nr O N110 398339.  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przestępczością cudzoziemców, przestępczością graniczną, praniem brudnych pieniędzy, przestępczością zorganizowana i terroryzmem, szwajcarskim prawem karnym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych jak również brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

E-mail: magdalena.perkowska@gmail.com

Wybrane publikacje

Redakcja prac zbiorowych:

 1. I. Kraśnicka, M. Perkowska (red.), How to become a lawyer?, Bern, Berlin, Bruxells, Frankfurt am main, New York, Oxford, Wien 2013, ss. 167.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. M. Perkowska, Szwajcarski system przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w sektorze finansowym, Prokurator 2004, nr 3, s. 12-31.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku obcym:

 1. M. Perkowska, Changes in Swiss criminal legislation concerning crimes
  of corruption,
  (w:) E.W. Pływaczewski (red.), Current problems of the penal law and criminology, Białystok 2009, s. 425-444.
 2. E. M. Guzik-Makaruk, M. Perkowska, Legal aspects of the fight against financing
  of terrorism in Switzerland,
  (w:) W. Pływaczewski (red.), Organized crime and terrorism. Reasons, manifestations, counteractions, Olsztyn 2011, s. 163-187.
 3. M. Perkowska, Activities of foreign organized criminal groups in Switzerland,
  (w:) E.W. Pływaczewski (red.), Current problems of the penal law and criminology, Warszawa 2012, s. 499-513.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. M. Perkowska, Opinia publiczna a wymiar sprawiedliwości w Szwajcarii,
  (w:) C. Kulesza (red.), Wymiar sprawiedliwości a media, Białystok 2009, s. 196-209.
 2. M. Perkowska, Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu z perspektywy francuskiej
  (w:) L. K. Paprzycki, Z. Rau, (red.),  Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009, s. 665-676.
 3. M. Perkowska, Przepadek w szwajcarskim prawie karnym, (w:) E. M. Guzik-Makaruk (red.), Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, Warszawa 2012, s. 175-193.

Projekty badawcze

 • Uniwersytet w Białymstoku: członek zespołu grantu Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne (Nr O ROB 0021 01/ID 21/2), kierowanego przez
  prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewskiego
 • Uniwersytet w Białymstoku: członek zespołu grantu zamawianego Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, kierowanego przez  prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewskiego
 • Uniwersytet w Białymstoku: projekt badawczy promotorski Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców na wschodniej granicy Polski, NCBiR (Nr O N1103983 39)
 • Uniwersytet w Białymstoku: projekt badawczy w ramach BMN Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców w Szwajcarii BMN 529