Magdalena Perkowska

Magdalena Perkowska – adiunkt w ZakA�adzie Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego, WydziaA� Prawa Uniwersytetu w BiaA�ymstoku, stypendystka WydziaA�u Prawa Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria 2009). W 2011 obroniA�a rozprawA� doktorskA� pt. a�zKryminologiczne aspekty przestA�pczoA�ci granicznej cudzoziemcA?w na wschodniej granicy Polskia�? zrealizowanA� w ramach projektu badawczego promotorskiegoA� Nr O N110 398339. A�Specjalizuje siA� w zagadnieniach zwiA�zanych z przestA�pczoA�ciA� cudzoziemcA?w, przestA�pczoA�ciA� granicznA�, praniem brudnych pieniA�dzy, przestA�pczoA�ciA� zorganizowana i terroryzmem, szwajcarskim prawem karnym. Jest autorkA� kilkudziesiA�ciu publikacji naukowych jak rA?wnieA? braA�a udziaA� w kilkudziesiA�ciu konferencjach naukowych krajowych i miA�dzynarodowych.

E-mail: magdalena.perkowska@gmail.com

Wybrane publikacje

Redakcja prac zbiorowych:

 1. I. KraA�nicka, M. Perkowska (red.), How to become a lawyer?, Bern, Berlin, Bruxells, Frankfurt am main, New York, Oxford, Wien 2013, ss. 167.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. M. Perkowska, Szwajcarski system przeciwdziaA�ania procederowi prania brudnych pieniA�dzy w sektorze finansowym, Prokurator 2004, nr 3, s. 12-31.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku obcym:

 1. M. Perkowska, Changes in Swiss criminal legislation concerning crimes
  of corruption,
  (w:) E.W. PA�ywaczewski (red.), Current problems of the penal law and criminology, BiaA�ystok 2009, s. 425-444.
 2. E. M. Guzik-Makaruk, M. Perkowska, Legal aspects of the fight against financing
  of terrorism in Switzerland,
  (w:) W. PA�ywaczewski (red.), Organized crime and terrorism. Reasons, manifestations, counteractions, Olsztyn 2011, s. 163-187.
 3. M. Perkowska, Activities of foreign organized criminal groups in Switzerland,
  (w:) E.W. PA�ywaczewski (red.), Current problems of the penal law and criminology, Warszawa 2012, s. 499-513.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. M. Perkowska, Opinia publiczna a wymiar sprawiedliwoA�ci w Szwajcarii,
  (w:) C. Kulesza (red.), Wymiar sprawiedliwoA�ci a media, BiaA�ystok 2009, s. 196-209.
 2. M. Perkowska, PrzeciwdziaA�anie i zwalczanie terroryzmu z perspektywy francuskiej
  (w:) L. K. Paprzycki, Z. Rau, (red.), A�Praktyczne elementy zwalczania przestA�pczoA�ci zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009, s. 665-676.
 3. M. Perkowska, Przepadek w szwajcarskim prawie karnym, (w:) E. M. Guzik-Makaruk (red.), Przepadek przedmiotA?w i korzyA�ci pochodzA�cych z przestA�pstwa, Warszawa 2012, s. 175-193.

Projekty badawcze

 • Uniwersytet w BiaA�ymstoku: czA�onek zespoA�u grantu Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie a�� aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne (Nr O ROB 0021 01/ID 21/2), kierowanego przez
  prof. zw. dr hab. E. W. PA�ywaczewskiego
 • Uniwersytet w BiaA�ymstoku: czA�onek zespoA�u grantu zamawianego Monitoring, identyfikacja i przeciwdziaA�anie zagroA?eniom bezpieczeA�stwa obywateli, kierowanego przezA� prof. zw. dr hab. E. W. PA�ywaczewskiego
 • Uniwersytet w BiaA�ymstoku: projekt badawczy promotorski Kryminologiczne aspekty przestA�pczoA�ci cudzoziemcA?w na wschodniej granicy Polski, NCBiR (Nr O N1103983 39)
 • Uniwersytet w BiaA�ymstoku: projekt badawczy w ramach BMN Kryminologiczne aspekty przestA�pczoA�ci cudzoziemcA?w w Szwajcarii BMN 529