Krzysztof Duda

Krzysztof Duda a�� adiunkt w ZakA�adzie Kultury Politycznej WydziaA�u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrujA� siA� wokA?A� problematyki ustrojA?w politycznych i systemA?w wyborczych, w szczegA?lnoA�ci Szwajcarii i innych paA�stw niemieckojA�zycznych, a takA?e wykorzystania nowoczesnych technologii.

E-mail: krzysztof.duda@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • systemy polityczne
  • demokracja bezpoA�rednia
  • e-voting
  • marketing polityczny