Krzysztof Duda

Krzysztof Duda – adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ustrojów politycznych i systemów wyborczych, w szczególności Szwajcarii i innych państw niemieckojęzycznych, a także wykorzystania nowoczesnych technologii.

E-mail: krzysztof.duda@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • systemy polityczne
  • demokracja bezpośrednia
  • e-voting
  • marketing polityczny