Katarzyna Krzywińska

Katarzyna KrzywińskaKatarzyna Krzywińska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku adiunkta na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II – Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (Katedra Historii i Nauk Politycznych). Zainteresowania badawcze: formy demokracji bezpośredniej, współczesne systemy polityczne, teoria polityki, system polityczny Konfederacji Szwajcarii, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe.  Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział Chełm. Koordynator do spraw prasy Wydziału Stosunków Międzynarodowych WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim. W pażdzierniku 2012 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie za całokształt osiągnięć naukowych oraz merytoryczną opiekę nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego „Sapere Aude” oraz dyplom uznania za wsparcię, opiekę i pomoc w roku akademickim 2011/2012 w działalności Studenckiego Koła Naukowego „Sapere Aude” , a także dyplom dla Najlepszego Wykładowcy roku akademickiego 2011/2012 (Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie). Przygotowywała i prowadziła wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Sapere Aude” i Młodzieżową Radą Miasta Chełm warsztaty politologiczne nt. „Współczesne systemy polityczne w państwach demokratycznych” w ramach projektu „Twoje Miasto – Twoje  Decyzje”.

E-mail: krzykata@wp.plkrzyka@kul.lublin.pl

Zainteresowania badawcze:

 • formy demokracji bezpośredniej
 • współczesne systemy polityczne
 • teoria polityki
 • system polityczny Konfederacji Szwajcarii
 • stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Formy oraz zasięg migracji w Unii Europejskiej [w:] Priorytety strategii politycznej Komisji Europejskiej w 2009 roku, Studia i analizy europejskie, Bydgoszcz 2010.
 2. Rozwój infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej [w:] Europejski rok innowacyjności i kreatywności, Studia i analizy europejskie, Bydgoszcz 2009.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku obcym:

 1. Referendum in Swiss Confederation – Poznań 2013 – w druku
 2. Європейська camoідентичність з oгляду процесі інтеграції [w:] Cпільний простір свободи, безпеки та cправeдливосti, Європейськoго Союзу і проблемa міграції, Хeлm 2006

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. Rząd Konfederacji Szwajcarii [w:] System polityczno ustrojowy Konfederacji Szwajcarskiej, red. T. Branecki, K. Krzywińska, M. Gołoś, J. Gryz, J. Jaskiernia, I. Rycerska, Chełm 2013 – w druku
 2. Parlament Konfederacji Szwajcarii [w:] System polityczno ustrojowy Konfederacji Szwajcarskiej, red. T. Branecki, K. Krzywińska, M. Gołoś, J. Gryz, J. Jaskiernia, I. Rycerska, Chełm 2013 – w druku
 3. Działalność i funkcjonowanie stowarzyszeń w Polsce na przykładzie Stowarzyszenia „Kresy Pamięć i Przyszłość [w:] Organizacje pozarządowe na Lubelszczyźnie – organizacja i funkcjonowanie, red. P. Olszewski, Lublin 2013 – w druku
 4. Formy demokracji bezpośredniej w Republice Federalnej Niemiec – Łódź 2013- w druku
 5. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska. Dylemat tożsamośći w Europie XXI wieku – Poznań 2013 – w druku
 6. Formy demokracji bezpośredniej we współczesnej Polsce [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Toruń 2011.
 7. Brytyjski model decentralizacji władzy publicznej [w:] Europa regionów, red. M. Gołoś, A. Kasińska – Metryka, Toruń 2011.
 8. Stanowisko Rosji wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.
 9. Jedno państwo, dwa narody – Niemcy 20 lat po zjednoczeniu [w:] Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2010.
 10. Rola Zjednoczonych Niemiec jako pomostu między Wschodem a Zachodem [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. E. Kużelewska, A. Bartnicki, Toruń 2009.
 11. Tożsamość europejska wobec problemu integracji [w:] Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji, red. E. Olszewski, M. Kuczerpa, Chełm 2006.