ElA?bieta KuA?elewska

Elzbieta KuzelewskaElA?bieta KuA?elewskaA�a�� adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w BiaA�ymstoku, kierownik Centre for Direct Democracy Studies. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokA?A� zagadnieA� demokracji bezpoA�redniej, wspA?A�czesnych systemA?w politycznych i procesA?w integracji europejskiej.

E-mail: ekuzelewska@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • demokracja bezpoA�rednia
 • wspA?A�czesne systemy polityczne
 • integracja europejska

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. KuA?elewska E., Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiajA�cego KonstytucjA� dla Europy i jego nastA�pstwa, Warszawa 2011, s. 236.
 2. Toszek B.H., E. KuA?elewska, Od wizji do rzeczywistoA�ci. DziesiA�A� lat dewolucji Walii, Warszawa 2011, s. 193.
 3. KuA?elewska E., Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006, s. 352.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. KuA?elewska E., D. Kloza (eds.), The Challenges of Modern Democracy and European Integration, vol. 1, Warszawa-BiaA�ystok 2012, s. 249.
 2. KuA?elewska E., A.R. Bartnicki (red.), 2009,A� ZachA?d w globalnej i regionalnej polityce miA�dzynarodowej, ToruA� 2009, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, s. 406.
 3. Bartnicki A.R., E. KuA?elewska, (red.), 2009, WschA?d w globalnej i regionalnej polityce miA�dzynarodowej, ToruA� 2009, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, s. 260.
 4. KuA?elewska E., K. Stefanowicz (red,), 2009, Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki miA�dzynarodowej, ToruA� 2009, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, s. 302.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. E. KuA?elewska, 2012, Demokracja bezpoA�rednia w Unii Europejskiej (ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej), a�zPrzeglA�d Politologicznya�? nr 2, s. 49-64.
 2. E. KuA?elewska, 2011, The Netherlands in the Face of the Problem of Direct Democracy a�� the Case of the Constitution for Europe, a�?Athenaeum. Polish Political Science Studies,a�? vol. 29, s. 157-179.
 3. E. KuA?elewska, A.R. Bartnicki, 2010, Referendum w Rosji, na BiaA�orusi i Ukrainie. PrA?ba analizy porA?wnawczej, a�zAthenaeum. Polskie Studia Politologicznea�? nr 25, s. 83-108. MA?j wkA�ad w powstanie tej pracy polegaA� na zebraniu i analizie niezbA�dnej literatury i aktA?w prawnych oraz przygotowaniu ostatecznej wersji opracowania. MA?j udziaA� procentowy szacujA� na 50%.
 4. E. KuA?elewska, 2010,A� The Challenges of Modern Democracy, a�?Constatin Brancusi University of Targu-Jiu Annals a�� Juridicial Sciences Seriesa�?, nr 4, s. 169-180.
 5. E. KuA?elewska, 2009, The Impact of Referendums on the Process of European Integration, a�?Baltic Journal of Law and Politicsa�? nr 2 (2), s. 181-200.
 6. E. KuA?elewska, A.R. Barnicki, 2008, Referendum in Poland and Russia. Comparative analysis attempt, a�?PrzeglA�d StosunkA?w MiA�dzynarodowych nr 3, 4 (157, 158). The International Affairs Review, s. 116-132.
 7. E. KuA?elewska, 2008, DuA�skie i szwedzkie referendum w sprawie przyjA�cia euro, a�zPrzeglA�d Prawa Publicznegoa�? nr 1, s. 56-71.
 8. E. KuA?elewska, 2006, DuA�skie referendum akcesyjne, a�zWrocA�awskie Studia Politologicznea�? nr 7, s. 131-138.
 9. E. KuA?elewska, 2013, Do the Swiss not want to join the European Union? Swiss referenda on European integration, a�?PrzeglA�d Politologicznya�?, nr 3, p. 85-97.
 10. E. KuA?elewska, 2013, Partycypacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: od bezpoA�redniej do gA�osowania elektronicznego, a�zMiscellanea Historico-Iuridicaa�? vol. 12, p. 381-398.
 11. E. KuA?elewska, 2014, Unity in Diversity. The Language Policy of the European Union, a�?Studies in Logic, Grammar and Rhetorica�?, vol. 38 (51), p. 151-165
 12. E. KuA?elewska, 2014, Referendum in the Czech Republic and Slovakia, Annales Universitatis Mariae Curie-SkA�odowska Lublin Polonia, SECTIO K, vol. XXI, 1, s. 98-110.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku obcym:

 1. E. KuA?elewska, A.R. Bartnicki, 2010, The Constitutional and Structural Position of the President of the French Fifth Republic and the Russian Federation. The Attempt at the Comparative Analysis, [w:] J. Matwiejuk, K. Propkop (eds.), Evolution of Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Temida 2, BiaA�ystok, s. 386-414.
 2. E. KuA?elewska, 2011, Social participation and the process of EU reforming. From the Treaty establishing Constitution for Europe to the Treaty of Lisbon [w:] A. TrzcieliA�ska-Polus, B.CuryA�o, S. Garsztecki (eds.), Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond, Wydawnictwo Instytutu AslA�skiego, Opole, s.64-83.
 3. E. KuA?elewska, 2011, Direct Democracy in the European Union, [w:] Harmonization and Unification of Law in the European Context. Security Priorities of Today and New Views on the Development of International Law, Bratislava Wydaw. Comenius University, s. 157-161.
 4. A.R. Bartnicki, E. KuA?elewska, 2012, The crisis of democracy or the crisis of the leadership in the EU? Krizis demokratii ili krizis liderstva v ES? [w:] V.I. Kamysanov, O.E. Grisin (eds.) Technologizacija politiceskich processov v uslovijach globalizacii: teorija, opyt, perspektivy, Moskwa, Wydaw. Federacja Mira i Soglasija,
 5. E. KuA?elewska, 2012, RozdziaA� 10, Strategic Landscape of Transatlantic Partnership, [w:] E. KuA?elewska, D, Kloza (eds.), The Challenges of Modern Democracy and European Integration, ASPRA-JR, s. 197-220.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. E. KuA?elewska, 2011, UdziaA� Szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego w postA�powaniach referendalnych, [w:] T. MoA�dawa, J. ZaleA�ny (red.), Parlamentaryzm w A�wiecie wspA?A�czesnym. Miedzy ideA� a rzeczywistoA�ciA�, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 308-325.
 2. A.R. Bartnicki, E. KuA?elewska, 2010, SpoA�eczeA�stwo obywatelskie w autorytarnych paA�stwach postradzieckich objA�tych Partnerstwem Wschodnim, [w:] M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Aspra-JR, Warszawa, s. 165-183.
 3. E. KuA?elewska, 2011, Partnerstwo Wschodnie jako specyficzna forma europejskiej Polityki SA�siedztwa, [w:] J. Diec (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i A�wiata. Kontekst miA�dzynarodowy, Wydaw. WydziaA�u StudiA?w MiA�dzynarodowych i Politycznych UJ , KrakA?w, s. 295-312.
 4. E. KuA?elewska, 2010, Mechanizmy rzA�dzenia w Turkmenistanie, [w:] J. Zalewski (red.), Zagadnienia ustrojowe paA�stw poradzieckich, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 178-194.

Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy N N116 233936 (2009-2011) a�� Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE; kierownik projektu,
 2. Projekt badawczy N N116 355037 (2009-2010); wykonawca projektu.