Andrzej PorA�bski

dr Andrzej PorA�bskiAndrzej PorA�bski a�� zwiA�zany z Uniwersytetem JagielloA�skim od czasu studiA?w socjologicznych (1976-1980). W 1989 roku obroniA� doktorat (MniejszoA�ci etniczne w Europie. Geneza i kierunki przemian). W 2012 roku uzyskaA� stopieA� doktora habilitowanego. GA�A?wne obszary jego zainteresowaA� to socjologia narodu i stosunkA?w etnicznych, problematyka grup mniejszoA�ciowych i metodologia badaA� spoA�ecznych. NajnowszA� opublikowanA� przez niego ksiA�A?kA� jest WielokulturowoA�A� Szwajcarii na rozdroA?u (KrakA?w 2010). Prowadzi wykA�ady z Metodologii nauk spoA�ecznych, Metod i technik badawczych, KulisA?w etnicznych Europy Zachodniej i WielokulturowoA�ci Szwajcarii. Od 2012 r. peA�ni funkcjA� Prodziekana ds. finansowych na Wydziale StudiA?w MiA�dzynarodowych i Politycznych UJ.