Agnieszka Stępkowska

Agnieszka Stępkowska – profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na poznańskiej anglistyce zrobiła doktorat z zakresu językoznawstwa angielskiego. Od 1999 r. jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Zna również niemiecki (ZOP – poziom C2) i włoski (CELI 3 – poziom B2). Habilitację w zakresie językoznawstwa ze specjalnością socjolingwistyczną uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo zajmuje się wielojęzycznością, o której pisze m.in. swojej monografii pt. Multilingualism and English – The canton of Zurich as a linguistic paradigm, Peter Lang, 2013.

W przeszłości współpracowała z Oficyną Wydawniczą Głos Wielkopolski w Poznaniu, dla której przeprowadziła szereg wywiadów z osobistościami ze świata polityki, m.in. z Henrym Kissingerem, Joschką Fischerem, Javierem Solaną oraz z przewodniczącymi Parlamentu Europejskiego – Klausem Hänschem, Patem Coxem i Hansem Gertem Pötteringiem. Uczestniczka Milenijnego Szczytu ONZ w Nowym Jorku, a także wielu wyjazdów studyjnych z zakresu integracji europejskiej w Brukseli, Berlinie, Hanowerze, Maastricht i Strasburgu. W latach 2001–2007 była głównym specjalistą ds. współpracy z Unią Europejską w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

E-mail: agnieszka.stepkowska@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • socjolingwistyka i socjologia języka
 • wielojęzyczność
 • kontakt językowy ze szczególnym uwzględnieniem angielskiego
 • angielski w kontekście językowym i kulturowym Szwajcarii
 • globalizacja języka angielskiego
 • angielski jako lingua franca

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Stępkowska, Agnieszka 2011. English loanwords in Polish naval vocabulary. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
 2. Stępkowska, Agnieszka 2013. Multilingualism and English: The canton of Zurich as a linguistic paradigm (Warsaw Studies in English Language and Literature. Vol. 14). Frankfurt am Main – New York: Peter Lang.
  [Reviewed in English Today (April 2016, Cambridge University Press), English as an intra-national language in Switzerland by Jean-François Brunelière; available on Cambridge Journals Online 2016 doi: 10.1017/S0266078416000109]

Artykuły w czasopismach naukowych związane z tematyką szwajcarską

 1. Stępkowska, Agnieszka 2010. Cantonal identity and the question of English as an intra-national language. Styles of Communication 2 (1): 126–139.
 2. Stępkowska, Agnieszka 2011. Swiss multilingualism: Society vs. individuals. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 4: 153–161.
 3. Stępkowska, Agnieszka 2011. Polityka językowa w zakresie nauczania pierwszego języka obcego w wielojęzycznym kraju na przykładzie Szwajcarii: Inspirujące doświadczenia. Neofilolog 37: 213–225.
 4. Stępkowska, Agnieszka 2012. Language shift in the Raeto-Romansh community. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 9: 201–212.
 5. Stępkowska, Agnieszka 2012. Romansh: A politically viable language minority. Linguae Mundi 6: 127–142.
 6. Stępkowska, Agnieszka 2012. Diglossia: A critical overview of the Swiss example. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 129 (3): 199–209.
 7. Stępkowska, Agnieszka 2012. The question of English-based multilingualism in Switzerland. Proceedings of the 3rd ROASS Conference, University of Bacău; 104–115.
 8. Stępkowska, Agnieszka 2013. Collective aspects of communication: The Italian-speaking Swiss. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 26: 9–18.
 9. Stępkowska, Agnieszka 2013. O pragmatyzmie językowym w Szwajcarii w kontekście języka angielskiego: Perspektywa makro-socjolingwistyczna. Linguistica Copernicana 1 (9): 291–304.
 10. Stępkowska, Agnieszka 2016. Swiss paradigm of multilingualism and English. W: Patricia Ronan (ed.) Perspectives on English in Switzerland. [Special issue]. Cahiers de l‘ILSL 48: 79–92.
 11. Agnieszka Stępkowska 2019. Swiss multilingualism: A historical background to language policy. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 59 (72): 69–84. [Doi: 10.2478/slgr-2019-0029].

Rozdziały w pracach zbiorowych związane z tematyką szwajcarską

 1. Stępkowska, Agnieszka 2013. Identity and language ideologies: The Swiss case. W: Janusz Badio – Kamila Ciepiela (eds.) Language, action, interaction (Łódź Studies in Language. Vol. 31). Frankfurt am Main: Peter Lang; 101–111.
 2. Stępkowska, Agnieszka 2014. Multilingual practice and English in interpersonal contacts: The example of the canton of Zurich. W: Piotr Chruszczewski – John R. Rickford (eds.) Languages in Contact 2012 (Languages in Contact. Vol. 1). Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Filologicznej; 149–163.
 3. Stępkowska, Agnieszka 2015. Second language acquisition in the canton of Zurich: The Swiss are fond of English. W: Krzysztof Kosecki – Janusz Badio (eds.) Empirical methods in language studies. 37. Frankfurt am Main: Peter Lang; 73–82.
 4. Agnieszka Stępkowska 2020. Angielski w Szwajcarii: Na drodze do lingua franca. In: Barbara Wiśniewska-Paź (ed.) Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; 227–246.