Konferencja o partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych