Głosowanie w sprawie wyboru Prezydenta Konfederacji pełniącego obowiązki w 2018 r.

W Szwajcarii wybrano nowego prezydenta

Alain Berset w 2018 r. pełnić będzie funkcję prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Wyboru dokonano 6 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Federalnego.

Wybór dokonany został większością 190 z 210 głosów (90,5%). Pozostałe 20 głosów oddanych zostało na innych kandydatów, 14 było nieważnych a 4 – puste. Dotychczasowa prezydent, Doris Leuthard, w wyborach w 2016 r. uzyskała 188 z 207 głosów (90,8%). Na urząd wiceprezydenta wybrano Ueli Maurera ze Szwajcarskiej Partii Ludowej.

Alain Berset jest członkiem Rady Federalnej od 2012 r. Dotychczas odpowiadał za Departament Spraw Wewnętrznych, wcześniej pracował między innymi na Uniwersytecie w Neuchâtel. Ma 45 lat i trójkę dzieci.

Prezydent w Szwajcarii nie ma dużej władzy. Uważany jest za »pierwszego wśród równych« w siedmioosobowej Radzie Federalnej. Prócz obowiązków wynikających z bycia szefem departamentu, prezydent przewodniczy posiedzeniom Rady i reprezentuje Szwajcarię w stosunkach międzynarodowych.

– tłumaczy prof. Magdalena Musiał-Karg, ekspert w zakresie systemu politycznego Szwajcarii i członek Grupy Badawczej Inicjatywa Helwecka.

To wyjaśnia, dlaczego w mediach niewiele wspomina się o tym urzędzie. Również w Polsce na temat wyborów nie pojawiło się wiele informacji.

– dodaje prof. Magdalena Musiał-Karg.

Kadencja nowego prezydenta rozpoczyna się rokrocznie 1 stycznia.

Fot. Peter Klaunzer / EPA