Ewa Myślak

Ewa MyślakEwa Myślak – absolwentka politologii, europeistyki oraz Międzywydziałowych Studiów Amerykanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2011 roku asystent w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to systemy polityczne, instytucje demokracji bezpośredniej oraz bankowość centralna.

E-mail: ewa.myslak@uj.edu.pl; myslak.ewa@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

  • systemy polityczne Szwajcarii i Austrii
  • instytucje demokracji bezpośredniej
  • bankowość centralna w Polsce i na świecie
  • zarządzanie w organizacjach politycznych

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych:

  1. E. Myślak, Natura demokracji szwajcarskiej. Formy aktywności obywatelskiej, „Państwo i Społeczeństwo”, 2006, nr 1
  2. E. Myślak, Instytucje demokracji bezpośredniej w szwajcarskim modelu demokracji konsensualnej, „Politeja”, 2012; 9 (21)