Konferencja nt. demokracji bezpośredniej w Słubicach!

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, to jest przedstawicielskiej i bezpośredniej w Polsce i Europie. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Mechanizmy sprawowania władzy w państwie stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Dotyczą one bowiem kwestii tego, kto i w jaki sposób (za pomocą jakich mechanizmów) faktycznie sprawuje władzę w państwie demokratycznym, a także jakie konsekwencje ten sposób rządzenia za sobą niesie.

Informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie internetowej Organizatorów: tj. Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej www.obiee.amu.edu.pl (Zakładka konferencje – Ewolucja 2017) oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM www.wnpid.amu.edu.pl.